Achtergrond over de naam Lifa vzw

Waarom Lifa? De oorsprong…  • Lifa betekent in het IJslands ‘leven’
   Lifa is een kort, krachtig woord dat in het IJslands ‘leven’ of ‘overleven’ betekent. Dat is ook precies waar Lifa vzw voor wil staan: het aanvaarden en waarderen van het leven, leven met een gezond lichaam en een gezonde geest op een manier die het leven rondom ons niet schaadt. Lifa vzw wil terug naar onze oorsprong: kunnen terugvallen op onszelf en in harmonie met de natuur genieten van het leven. Dat blijkt immers al miljoenen jaren een succesvolle levenswijze te zijn.


  • Lifa betekent in het Welsh ‘stromen’, ‘stromingen’
   In het Welsh kan het woord symbool staan voor de beweging van het leven, van het feit dat het constant in beweging en in verandering is. Iedereen kan een bepaalde ideologie, religie of wereldbeeld als zijn of haar waarheid beschouwen, maar daarom is die waarheid nog niet absoluut of statisch.
   Als onze leefwereld verandert kan ons idee over de wereld veranderen en als onze manier van leven verandert, kan onze leefwereld veranderen, …


  • In het Swahili betekent lifa ‘opvolger’
   Onze levenswijze en de gevolgen van ons handelen vormen de wereld. We moeten stilstaan bij wat we achterlaten voor de generaties die ons opvolgen. Het doel van Lifa vzw is te werken aan onszelf om gelukkige mensen te zijn, die sterk , stabiel en verantwoordelijk zijn voor onze daden en genieten van het leven met de positieve en negatieve kanten die erbij horen.
“Doe alles wat je doet uit vrije wil, en durf te dromen van morgen. ” Bart Neys

Leef bewust en gelukkig!

Lifa vzw is een vzw die mensen wil helpen bewust en gelukkig te leven

Bij ons kan u terecht voor allerlei activiteiten.¨We zijn steeds geïnteresseerd in uw vragen en suggesties. We vinden het leven een groot avontuur waarin mensen zichzelf leren kennen, waarin we kansen krijgen om dingen te leren. We proberen mensen te ondersteunen om van het leven te kunnen genieten. We kiezen er voor om positief en constructief te denken, aan onszelf te werken. Door een doelbewuste aanpak starten vanuit onze situatie om deze stap voor stap te verbeteren. Als wij er in slagen om onze tijd zinvol te besteden, zodat wij gelukkig zijn, wat meer kunnen we dan wensen? De keuze die wij maken in onze tijdsbesteding en hoe wij ons geld besteden proberen wij heel bewust te maken. Deze keuze bepaald namelijk onze realiteit. Als wij andere dingen denken en andere dingen doen, dan veranderen wij ons leven, en daarmee ook onze samenleving.

Respectvol omgaan met onszelf, de anderen en de natuur.