Lifa vzw: "Leef bewust en gelukkig!"

Lifa vzw stelt zich tot doel:

 1. Dialoog stimuleren en activiteiten rond het thema verantwoordelijkheid, het aan leren van een gezonde levenswijze waaronder het gebruiken van tijd en geld en het omgaan met onszelf en ons leefmilieu. Nadenken over het stellen van prioriteiten, en het effect hiervan op onszelf en onze leefwereld. Het ondersteunen van gezinnen in de opvoeding van hun kinderen voor hun fysieke, sociale, intellectuele en emotionele ontwikkeling.

 2. Het organiseren van tewerkstelling met respect voor zichzelf, anderen en de natuur.
  Mensen aanmoedigen om zich te informeren en te engageren voor een zo natuurlijk mogelijke landbouw. Kopen, huren, creëren van gezonde woon- en werkplaatsen. Het beheren van terreinen en ze als een goede huisvader beheren zoals bijvoorbeeld: boslandbouw, permacultuur, biodynamische en biologische landbouw die rekening houden met de biodiversiteit en een visie hebben op lange termijn.

 3. Stimuleren van creativiteit, verkenning, expressie door mentale en fysieke lessen en activiteiten (waaronder: sport, Aikido, spel, drama, film, fotografie, muziek, schaken, dans, circus, talen...). Personen ondersteunen met het realiseren van hun levensdoelen en –projecten bijvoorbeeld door advies en ondersteuning bij het oprichten van rechtspersonen. Het creëren van arbeidsplaatsen voor re-integratie in de arbeidsmarkt die optimaal zijn aangepast aan de objectieven en verwachtingen van de werknemers.

 4. Mensen ondersteunen in het bewaren van hun eigenheid, hun zelfrespect en zelfbewust zijn. Nadenken over onze gemeenschappelijke wederzijdse rechten en plichten.
  Het organiseren van activiteiten met als verzamelnaam “Levenslicht” . We ondersteunen elkaar om gelukkige stabiele mensen te zijn die in harmonie leven met de natuur en de samenleving. We helpen mensen om te weerstaan aan verleidingen van reclame, verslavingen, afleidingen, groepsdruk om individuen te worden die hun eigen leven en interesses in een bewuste en gezonde manier invulling geven.
  In staat zijn je eigen belangen te verdedigen, je objectieven te bereiken, je innerlijke stem te volgen en je plaats te vinden in een zo natuurlijk mogelijk evenwicht.

 5. Het verenigen van mensen rond het thema van het wijzigen van het uur, voor het streven naar een akkoord in de samenleving om te stoppen met de wijziging van het uur 2 keer per jaar, De wijziging van het uur lijkt ons geen enkel nut te hebben en zelfs een negatieve invloed op het welzijn en de gezondheid.

 6. Initiatieven nemen om de democratie te bevorderen, hiervoor organiseren wij activiteiten onder de verzamelnaam van “eerlijke verkiezingen”, wij willen namelijk dat alle kandidaten die aan verkiezingen deelnemen gelijke rechten en plichten hebben. Naast volksvertegenwoordiging willen we ook instrumenten van directe burgerinspraak bespreken. We kunnen burgeremancipatie projecten opstarten, burgerinitiatieven ondersteunen en adviseren.

 7. Sensibiliseren en communiceren om een wereld te bekomen die correcter is qua politiek, justitie, financieel en ecologisch oogpunt en beter aangepast is aan de noden van de samenleving. We organiseren activiteiten, vorming en educatie voor een beter begrip van de samenleving, de monetaire systemen, de politieke organisatie van de samenleving.

 8. Het organiseren van Taalonderwijs, zowel gesproken talen als ict-talen, code leren en leren programmeren. We kunnen privélessen en groepsactiviteiten voor kinderen en volwassenen organiseren. Wij helpen ook bij vertalingen en nazicht van teksten op vorm en inhoud.


Logo van Lifa vzw

Kunnen wij u helpen?


Bent u op zoek naar een voor u zinvolle tijdsbesteding en wilt u er met iemand over praten? Neem gerust contact met ons op! De eerste stap moet je altijd zelf zetten, hulp vragen is gezond.

E-mail